Kroky viery

Kniha „Kroky viery” je pravdivý príbeh Dr. Lacha a jeho rodiny. Príbeh rodiny s tromi deťmi, ktorá počas totality prišla o strechu nad hlavou. Je svedectvom o ľudskom utrpení, prenasledovaní, útlaku a väznení. Zároveň je však svedectvom lásky, oddanosti a odhodlania žiť v slobode. Rodina Dr. Lacha nadprirodzeným spôsobom unikla svojim prenasledovateľom do zeme slobody. Kniha je plná zázračných krokov viery, rozhodnutí kráčať s Bohom a zostávať v centre Jeho vôle.

Kniha „Kroky viery” vedie čitateľa k presvedčeniu, že Boh svoje dieťa nikdy nezanechá. On má do každej životnej skúšky riešenie – rovnako pre nás dnes, ako to počas totality prežila rodina Dr.Lacha.

Ukážka z knihy

Nevítaní hostia
Boží pašeráci

 

 

Mnohí ľudia sa modlia, ale nemajú žiadnu odpoveď. Pretože tajomstvo viery je v čistom svedomí (I. Tim. 3,9).
Čistotu svedomia získaš tak, že vyznáš svoje hriechy, prijmeš odpustenie od Pána Ježiša a aj ty odpustíš každému kto ti ublížil.
Ak získaš čistotu svedomia, nebudeš už bez odpovede! Budeš mať slobodu vo svojom srdci!