O autorovi

Dr. Lacho vyštudoval klinickú a forenznú psychológiu. Po ukončení štúdia pracoval 15 rokov ako klinický psychológ vo Fakultnej nemocnici v Bratislave.

Okrem toho sa venoval výskumu a súdno-znaleckej činnosti. Pred pádom komunizmu mu štát skonfiškoval majetok a spolu s rodinou bol z Československa vyhostený. Usadil sa v Spojených štátoch amerických, kde 15 rokov vykonával súkromnú poradenskú prax. 

V súčasnosti pôsobí na Slovensku ako kresťanský poradca. Dr. Lacho je spoluzakladateľom kresťanského FM vysielania Rádia7, predsedom správnej rady TWR média a Rádia7 a zakladateľom podporovaného bývania pre zdravotne ťažko postihnutých s názvom “Svetlo domova”. V neposlednom rade sa venuje filantropii a prednáškovej činnosti.

 

Naša krajina – Československo, bola v totalite jedným veľkým väzením. Ale my sme mali a žili slobodu v srdci!
Dnes môžeš mať vonkajšiu slobodu, napriek tomu môžeš vo svojom vnútri byť vo väzení.